Tủ sắt văn phòng
1
CAT981L
1,365,000VNĐ
CAT982L
1,430,000VNĐ
CAT983L
1,540,000VNĐ
CAT7F
1,650,000VNĐ
CAT88S
1,650,000VNĐ
CAT88G
1,710,000VNĐ
CAT986L
1,800,000VNĐ
CAT2F
2,220,000VNĐ
CAT981-2K
2,300,000VNĐ
CAT10F
2,340,000VNĐ
CAT07S
2,470,000VNĐ
CAT118-4DT
2,480,000VNĐ
CAT88-7DT
2,480,000VNĐ
CAT09K3
2,500,000VNĐ
CAT09K3B
2,550,000VNĐ
CAT09C
2,580,000VNĐ
CAT09K3G
2,580,000VNĐ
CAT88-4DT
2,600,000VNĐ
CAT982-2K
2,600,000VNĐ
CAT3FT
2,660,000VNĐ
CAT983-2K
2,700,000VNĐ
CAT984-2L
2,710,000VNĐ
CAT09K4T
2,834,000VNĐ
CAT09K3L
2,900,000VNĐ
CAT118-7DT
2,900,000VNĐ
CAT09K6
3,000,000VNĐ
CAT09K2T
3,055,000VNĐ
CAT4FT
3,070,000VNĐ
CAT08G
3,082,000VNĐ
CAT15F
3,120,000VNĐ
CAT16B
3,146,000VNĐ
CAT981-3K
3,354,000VNĐ
CAT981-3K
3,354,000VNĐ
CAT982-3K
3,536,000VNĐ
CAT983-3K
3,562,000VNĐ
CAT118-12DT
3,562,000VNĐ
CAT984-3K
3,861,000VNĐ
CAT09K5
3,978,000VNĐ
CAT118-21DT
4,017,000VNĐ
CAT986-3K
4,498,000VNĐ
CAT09K2B
4,720,000VNĐ
CAT09K4B
4,900,000VNĐ
CAT09K6B
4,990,000VNĐ
CAT09K2C
5,213,000VNĐ
1
Tư vấn và báo giá: Quý khách liên hệ bằng Zalo để được tư vấn tốt nhất
 • Ms. Phi Trinh
 • Mobile: 0909 050 819
 • E: kd6.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 050 819
 • Ms.Trúc Linh
 • Mobile: 0909 046 529
 • E: kd9.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 046 529
 • Ms. Phương Uyên
 • Mobile: 0909 054 219
 • E: kd5.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 054 219
 • Ms. Thúy Vân
 • Mobile: 0909 056 921
 • E: kd8.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 056 921
 • Ms. Mai Thảo
 • Mobile: 0909 059 693
 • E: kd2.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 059 693
HỆ THỐNG KHO TIẾN THÀNH