Bàn hợp
1
SV-R1000
1,040,000VNĐ
SV-1810OV
1,600,000VNĐ
NT R1000K
1,600,000VNĐ
SV-1810CN
1,710,000VNĐ
NT BH2010K
2,100,000VNĐ
CT2010H2
3,520,000VNĐ
CT2010H6
3,530,000VNĐ
CT2010H7
3,570,000VNĐ
CT2010H3
3,690,000VNĐ
CT2412H5
4,150,000VNĐ
CT2412 V1
6,330,000VNĐ
CT3012H1
6,420,000VNĐ
CT3012H2
6,570,000VNĐ
NTH4315
9,700,000VNĐ
CT4016H2
12,570,000VNĐ
SCT5016
16,710,000VNĐ
SCT5022
17,420,000VNĐ
SCT R1300
21,870,000VNĐ
SCT5522
23,060,000VNĐ
1
Hệ thống kho chứa hàng Nội Thất Tiến Thành