Ghế trưởng phòng
1 2 3 4
Ghế xoay Dario
2,305,000VNĐ
Ghế xoay Fiolis
2,360,000VNĐ
Ghế Lazy 01
2,450,000VNĐ
Ghế Osama
2,450,000VNĐ
Ghế Noman
2,485,000VNĐ
Ghế Zita
2,585,000VNĐ
Ghế Helen 01
2,620,000VNĐ
Ghế Glusi
2,685,000VNĐ
Ghế Azola
2,689,000VNĐ
Ghế Clio
2,700,000VNĐ
Ghế Lasto
2,705,000VNĐ
Ghế TR-9168
2,730,000VNĐ
Ghế Monaco
2,755,000VNĐ
Ghế xoay Atalic
2,880,000VNĐ
Ghế Daris
2,995,000VNĐ
Ghế Robit
3,015,000VNĐ
Ghế Miler
3,045,000VNĐ
Ghế Mata 02
3,050,000VNĐ
Ghế Mata 01
3,105,000VNĐ
Ghế Arito
3,165,000VNĐ
Ghế Moni 02
3,200,000VNĐ
Ghế Zara 02
3,240,000VNĐ
Ghế Dalia
3,250,000VNĐ
Ghế Matalan 01
3,280,000VNĐ
Ghế Zara 01
3,310,000VNĐ
Ghế Ganick
3,350,000VNĐ
Ghế Owens 01
3,360,000VNĐ
Ghế Molis
3,420,000VNĐ
Ghế Golana 01
3,420,000VNĐ
Ghế Fela
3,485,000VNĐ
Ghế Victoria 01
3,580,000VNĐ
Ghế River 02
3,580,000VNĐ
Ghế Eco 02
3,590,000VNĐ
Ghế Duncan
3,740,000VNĐ
Ghế Fata
3,740,000VNĐ
Ghế Flori
3,770,000VNĐ
Ghế Foma
3,770,000VNĐ
Ghế Obey 01
3,840,000VNĐ
Ghế Lotan 01
3,840,000VNĐ
Ghế Lucky 02
3,860,000VNĐ
Ghế Rosana
3,880,000VNĐ
Ghế Amori
3,960,000VNĐ
Ghế Lotan 02
4,080,000VNĐ
1 2 3 4
Tư vấn và báo giá: Quý khách liên hệ bằng Zalo để được tư vấn tốt nhất
 • Ms.Trúc Linh
 • Mobile: 0909 046 529
 • E: kd9.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 046 529
 • Ms. Phương Uyên
 • Mobile: 0909 054 219
 • E: kd5.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 054 219
 • Ms. Mai Thảo
 • Mobile: 0909 059 693
 • E: kd2.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 059 693
 • Ms. Thúy Vân
 • Mobile: 0909 056 921
 • E: kd8.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 056 921
 • Ms. Phi Trinh
 • Mobile: 0909 050 819
 • E: kd6.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 050 819
HỆ THỐNG KHO TIẾN THÀNH