Ghế trưởng phòng
1 2 3 4
Ghế Ranxi 01
4,120,000VNĐ
Ghế Lucky 01
4,180,000VNĐ
Ghế Benefit 03
4,200,000VNĐ
Ghế Nike 01
4,270,000VNĐ
Ghế Face 01
4,280,000VNĐ
Ghế Benefit 02
4,350,000VNĐ
Ghế Candy 01
4,400,000VNĐ
Ghế Lauder 02
4,410,000VNĐ
Ghế Obey 02
4,440,000VNĐ
Ghế Lauder 03
4,440,000VNĐ
Ghế Candy 02
4,750,000VNĐ
Ghế Larisa
4,800,000VNĐ
Ghế Shely 01
5,150,000VNĐ
Ghế Taylor 01
5,170,000VNĐ
Ghế Fox
5,292,000VNĐ
Ghế Benefit 01
5,350,000VNĐ
Ghế xoay Fania
5,800,000VNĐ
Ghế Royal 13
5,990,000VNĐ
Ghế Fusun
6,010,000VNĐ
Ghế xoay Babica
6,160,000VNĐ
Ghế xoay Proxi
6,160,000VNĐ
Ghế xoay Adela
6,160,000VNĐ
Ghế Lino
6,500,000VNĐ
Ghế Poston
6,600,000VNĐ
Ghế xoay Zak
7,200,000VNĐ
Ghế Wall 01
10,115,000VNĐ
Ghế Boss 02
16,540,000VNĐ
Ghế Ralear 01
20,545,000VNĐ
1 2 3 4
Tư vấn và báo giá: Quý khách liên hệ bằng Zalo để được tư vấn tốt nhất
 • Ms. Phương Uyên
 • Mobile: 0909 054 219
 • E: kd5.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 054 219
 • Ms.Trúc Linh
 • Mobile: 0909 046 529
 • E: kd9.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 046 529
 • Ms. Thúy Vân
 • Mobile: 0909 056 921
 • E: kd8.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 056 921
 • Ms. Mai Thảo
 • Mobile: 0909 059 693
 • E: kd2.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 059 693
 • Ms. Phi Trinh
 • Mobile: 0909 050 819
 • E: kd6.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 050 819
HỆ THỐNG KHO TIẾN THÀNH