Ghế văn phòng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ghế Victoria 02
3,450,000VNĐ
Ghế Fela
3,485,000VNĐ
Ghế Obinas
3,490,000VNĐ
Ghế Dustin
3,490,000VNĐ
Ghế Bolia
3,500,000VNĐ
Ghế Dyo
3,500,000VNĐ
Ghế Tyo
3,500,000VNĐ
Ghế Tyo 01
3,500,000VNĐ
Ghế Dyo 02
3,500,000VNĐ
Ghế Zafia
3,525,000VNĐ
Ghế Victoria 01
3,580,000VNĐ
Ghế River 02
3,580,000VNĐ
Ghế Eco 02
3,590,000VNĐ
Ghế Refo
3,600,000VNĐ
Ghế Monas B
3,600,000VNĐ
Ghế Monas G
3,600,000VNĐ
Ghế Eliza
3,675,000VNĐ
Ghế Kris
3,675,000VNĐ
Ghế Matalan 01
3,680,000VNĐ
Ghế Moni 01
3,700,000VNĐ
Ghế Vanessa
3,725,000VNĐ
Ghế Falica
3,800,000VNĐ
Ghế Obey 01
3,840,000VNĐ
Ghế xoay Love
3,900,000VNĐ
Ghế Dyo 03
3,900,000VNĐ
Ghế Nuyo 02
3,900,000VNĐ
Ghế xoay Zento
3,935,000VNĐ
Ghế Enzo
3,950,000VNĐ
Ghế Amori
3,960,000VNĐ
Ghế Rimona
4,100,000VNĐ
Ghế Ranxi 01
4,120,000VNĐ
Ghế Bobbi 02
4,150,000VNĐ
Ghế Vinet
4,200,000VNĐ
Ghế Bobbi 01
4,200,000VNĐ
Ghế Benefit 03
4,200,000VNĐ
Ghế Ranxi 02
4,205,000VNĐ
Ghế Face 01
4,280,000VNĐ
Ghế Emolis
4,350,000VNĐ
Ghế Face 02
4,470,000VNĐ
Ghế Nyo
4,500,000VNĐ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tư vấn và báo giá: Quý khách liên hệ bằng Zalo để được tư vấn tốt nhất
 • Ms.Trúc Linh
 • Mobile: 0909 046 529
 • E: kd9.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 046 529
 • Ms. Phi Trinh
 • Mobile: 0909 050 819
 • E: kd6.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 050 819
 • Ms. Mai Thảo
 • Mobile: 0909 059 693
 • E: kd2.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 059 693
 • Ms.Thu Thương
 • Mobile: 0909 056 492
 • E: kd9.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 056 492
 • Ms. Thúy Vân
 • Mobile: 0909 056 921
 • E: kd8.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 056 921
HỆ THỐNG KHO TIẾN THÀNH