Tủ sắt văn phòng
1
CAT981L
1,501,000VNĐ
CAT982L
1,573,000VNĐ
CAT983L
1,695,000VNĐ
CAT7F
1,815,000VNĐ
CAT986L
1,980,000VNĐ
CAT88G
2,068,000VNĐ
CAT2F
2,442,000VNĐ
CAT88S
2,468,000VNĐ
CAT981-2K
2,530,000VNĐ
CAT10F
2,574,000VNĐ
CAT07S
2,717,000VNĐ
CAT118-4DT
2,728,000VNĐ
CAT88-7DT
2,728,000VNĐ
CAT09K3
2,750,000VNĐ
CAT09K3B
2,805,000VNĐ
CAT09C
2,838,000VNĐ
CAT09K3G
2,838,000VNĐ
CAT88-4DT
2,860,000VNĐ
CAT982-2K
2,860,000VNĐ
CAT3FT
2,926,000VNĐ
CAT983-2K
2,970,000VNĐ
CAT984-2L
2,980,000VNĐ
CAT09K4T
3,117,000VNĐ
CAT09K3L
3,190,000VNĐ
CAT118-7DT
3,190,000VNĐ
CAT09K6
3,300,000VNĐ
CAT09K2T
3,360,000VNĐ
CAT4FT
3,377,000VNĐ
CAT08G
3,390,000VNĐ
CAT15F
3,430,000VNĐ
CAT16B
3,460,000VNĐ
CAT981-3K
3,689,000VNĐ
CAT981-3K
3,689,000VNĐ
CAT982-3K
3,889,000VNĐ
CAT118-12DT
3,918,000VNĐ
CAT983-3K
3,920,000VNĐ
CAT984-3K
4,250,000VNĐ
CAT09K5
4,375,000VNĐ
CAT118-21DT
4,419,000VNĐ
CAT986-3K
4,950,000VNĐ
CAT09K2B
5,190,000VNĐ
CAT09K4B
5,390,000VNĐ
CAT09K6B
5,489,000VNĐ
CAT09K2C
5,735,000VNĐ
1
Tư vấn và báo giá: Quý khách liên hệ bằng Zalo để được tư vấn tốt nhất
 • Ms.Thu Thương
 • Mobile: 0909 056 492
 • E: kd9.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 056 492
 • Ms. Phi Trinh
 • Mobile: 0909 050 819
 • E: kd6.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 050 819
 • Ms. Mai Thảo
 • Mobile: 0909 059 693
 • E: kd2.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 059 693
 • Ms.Trúc Linh
 • Mobile: 0909 046 529
 • E: kd9.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 046 529
 • Ms. Thúy Vân
 • Mobile: 0909 056 921
 • E: kd8.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 056 921
HỆ THỐNG KHO TIẾN THÀNH