Tủ locker
1
CAT981L
1,500,000VNĐ
CAT982LT
1,570,000VNĐ
CAT983LT
1,695,000VNĐ
CAT986L
1,980,000VNĐ
CAT981-2K
2,530,000VNĐ
CAT982-2K
2,860,000VNĐ
CAT983-2KT
2,970,000VNĐ
CAT984-2LT
2,980,000VNĐ
CAT981-3K
3,689,000VNĐ
CAT982-3K
3,889,000VNĐ
CAT983-3K
3,920,000VNĐ
CAT984-3K
4,250,000VNĐ
CAT986-3K
5,445,000VNĐ
1
Tư vấn và báo giá: Quý khách liên hệ bằng Zalo để được tư vấn tốt nhất
 • Ms. Mai Thảo
 • Mobile: 0909 059 693
 • E: kd2.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 059 693
 • Ms.Thu Thương
 • Mobile: 0909 056 492
 • E: kd9.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 056 492
 • Ms.Trúc Linh
 • Mobile: 0909 046 529
 • E: kd9.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 046 529
 • Ms. Phi Trinh
 • Mobile: 0909 050 819
 • E: kd6.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 050 819
 • Ms. Thúy Vân
 • Mobile: 0909 056 921
 • E: kd8.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 056 921
HỆ THỐNG KHO TIẾN THÀNH