Bàn lãnh đạo
1
NT1800C
2,240,000VNĐ
DT1890H2
2,975,000VNĐ
DT1890H27
3,490,000VNĐ
DT1890H1
3,570,000VNĐ
DT1890H14
3,590,000VNĐ
DT1890H25
3,705,000VNĐ
DT1890H24
3,705,000VNĐ
DT1890H37
3,780,000VNĐ
DT1890H15
3,870,000VNĐ
NT1880K
3,920,000VNĐ
DT1890H36
4,013,000VNĐ
DT1890H35
4,013,000VNĐ
DT1890H31
4,048,000VNĐ
DT1890H43
4,510,000VNĐ
DT 1890M2
4,560,000VNĐ
DT1890H34
4,576,000VNĐ
DT1890H41
4,630,000VNĐ
DT1890H32
4,740,000VNĐ
HR1890+HRTP01BX
4,790,000VNĐ
DT1890H40
4,880,000VNĐ
DT1890V1
5,300,000VNĐ
DT1890V3
5,300,000VNĐ
DT1890V4
6,350,000VNĐ
Bàn Rito
6,800,000VNĐ
Bàn Civic
6,890,000VNĐ
DT2010V2
6,930,000VNĐ
Bàn Adrew
8,800,000VNĐ
DT2010V5
9,180,000VNĐ
Bàn Otab Handi 01
11,400,000VNĐ
Bàn Otab Mayking
13,100,000VNĐ
DT3012V8
13,760,000VNĐ
Bàn Otab Handi 02
14,600,000VNĐ
DT-3212V7
15,000,000VNĐ
Bàn Otab Singa
15,300,000VNĐ
Bàn Otab Toring
21,300,000VNĐ
Bàn Otab Handi 03
21,400,000VNĐ
1
Tư vấn và báo giá: Quý khách liên hệ bằng Zalo để được tư vấn tốt nhất
 • Ms.Thu Thương
 • Mobile: 0909 056 492
 • E: kd9.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 056 492
 • Ms. Thúy Vân
 • Mobile: 0909 056 921
 • E: kd8.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 056 921
 • Ms. Phi Trinh
 • Mobile: 0909 050 819
 • E: kd6.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 050 819
 • Ms.Trúc Linh
 • Mobile: 0909 046 529
 • E: kd9.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 046 529
 • Ms. Mai Thảo
 • Mobile: 0909 059 693
 • E: kd2.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 059 693
HỆ THỐNG KHO TIẾN THÀNH