Bàn trưởng phòng
1
OD1200A
2,000,000VNĐ
OD1200D
2,050,000VNĐ
OD1200C
2,150,000VNĐ
ET1400C
2,770,000VNĐ
ET1400B
2,820,000VNĐ
ET1600F
2,850,000VNĐ
ET1400G
3,230,000VNĐ
ET1400A
3,320,000VNĐ
ET1600M
3,680,000VNĐ
ET1600T
3,810,000VNĐ
ET1600E
3,840,000VNĐ
ET1600H
3,850,000VNĐ
Bàn Rito
6,800,000VNĐ
Bàn Civic
6,890,000VNĐ
Bàn Adrew
8,800,000VNĐ
1
Tư vấn và báo giá: Quý khách liên hệ bằng Zalo để được tư vấn tốt nhất
 • Ms. Phi Trinh
 • Mobile: 0909 050 819
 • E: kd6.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 050 819
 • Ms. Phương Uyên
 • Mobile: 0909 054 219
 • E: kd5.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 054 219
 • Ms.Thu Thương
 • Mobile: 0909 056 492
 • E: kd9.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 046 529
 • Ms.Trúc Linh
 • Mobile: 0909 046 529
 • E: kd9.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 046 529
 • Ms. Mai Thảo
 • Mobile: 0909 059 693
 • E: kd2.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 059 693
 • Ms. Thúy Vân
 • Mobile: 0909 056 921
 • E: kd8.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 056 921
HỆ THỐNG KHO TIẾN THÀNH