Tủ tài liệu
1
SV 802D
1,220,000VNĐ
SVP-8068
1,520,000VNĐ
SV 802
1,529,000VNĐ
NT1960
1,610,000VNĐ
NT850D
1,810,000VNĐ
NT1600D
1,960,000VNĐ
TC 8041H1
2,040,000VNĐ
Tủ DC8043M
2,120,000VNĐ
SV1960G
2,130,000VNĐ
SV1830-KD-4L
2,190,000VNĐ
SV1830D-4D
2,440,000VNĐ
SV1830KG-4D
2,620,000VNĐ
NT1960G
2,750,000VNĐ
SV1830 - SV1830K2
2,785,000VNĐ
SV1960-3B
2,889,000VNĐ
Tủ DC 1240H1
2,910,000VNĐ
BC914M
2,940,000VNĐ
HR 1960-2B
3,020,000VNĐ
SV1960-3G4D
3,050,000VNĐ
BC915
3,300,000VNĐ
NT1960D
3,425,000VNĐ
Tủ DC940C
3,740,000VNĐ
NT 1960KG
3,855,000VNĐ
NT1960-3G-4D
4,210,000VNĐ
NT1960-3B
4,475,000VNĐ
DC940K
4,570,000VNĐ
HR 1960-3B
4,980,000VNĐ
NT1960-3B3N
5,095,000VNĐ
DC 1340M
5,360,000VNĐ
DC1350H11SG
5,380,000VNĐ
DC1350H1
5,610,000VNĐ
HR 1960-3K
5,880,000VNĐ
DC1350H4
5,930,000VNĐ
DC1350H5
6,360,000VNĐ
DC1350H3
6,380,000VNĐ
DC1350H10
6,540,000VNĐ
HR 1960-4B
6,870,000VNĐ
NT1960-4B
7,170,000VNĐ
DC1840M
7,530,000VNĐ
DC1800H6
7,550,000VNĐ
DC1850H9
8,620,000VNĐ
DC2200H2
9,440,000VNĐ
DC 1350V4
12,020,000VNĐ
DC 1840V1
12,080,000VNĐ
DC 2000V2
12,650,000VNĐ
Tủ DC 1840V5
17,750,000VNĐ
1
Tư vấn và báo giá: Quý khách liên hệ bằng Zalo để được tư vấn tốt nhất
 • Ms. Mai Thảo
 • Mobile: 0909 059 693
 • E: kd2.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 059 693
 • Ms. Thúy Vân
 • Mobile: 0909 056 921
 • E: kd8.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 056 921
 • Ms.Thu Thương
 • Mobile: 0909 056 492
 • E: kd9.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 056 492
 • Ms.Trúc Linh
 • Mobile: 0909 046 529
 • E: kd9.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 046 529
 • Ms. Phi Trinh
 • Mobile: 0909 050 819
 • E: kd6.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 050 819
HỆ THỐNG KHO TIẾN THÀNH