Ghế giám đốc cao cấp
1 2 3 4 5 6
Ghế Fela
3,485,000VNĐ
Ghế Mades
3,490,000VNĐ
Ghế Zafia
3,525,000VNĐ
Ghế Victoria 01
3,580,000VNĐ
Ghế Refo
3,600,000VNĐ
Ghế Eliza
3,675,000VNĐ
Ghế Kris
3,675,000VNĐ
Ghế Vanessa
3,725,000VNĐ
Ghế Royal 01
3,750,000VNĐ
Ghế Obey 01
3,840,000VNĐ
Ghế Evon B
3,900,000VNĐ
Ghế xoay Love
3,900,000VNĐ
Ghế xoay Zento
3,935,000VNĐ
Ghế Amori
3,960,000VNĐ
Ghế Bobbi 01
4,200,000VNĐ
Ghế Ranxi 02
4,205,000VNĐ
Ghế Nike 01
4,270,000VNĐ
Ghế Face 01
4,280,000VNĐ
Ghế Emolis
4,350,000VNĐ
Ghế Benefit 02
4,350,000VNĐ
Ghế Candy 01
4,400,000VNĐ
Ghế Lauder 03
4,440,000VNĐ
Ghế Face 02
4,470,000VNĐ
Ghế Detex
4,600,000VNĐ
Ghế xoay Violet
4,685,000VNĐ
Ghế xoay Femi
4,710,000VNĐ
Ghế Candy 02
4,750,000VNĐ
1 2 3 4 5 6
Tư vấn và báo giá: Quý khách liên hệ bằng Zalo để được tư vấn tốt nhất
 • Ms. Phi Trinh
 • Mobile: 0909 050 819
 • E: kd6.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 050 819
 • Ms. Mai Thảo
 • Mobile: 0909 059 693
 • E: kd2.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 059 693
 • Ms.Trúc Linh
 • Mobile: 0909 046 529
 • E: kd9.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 046 529
 • Ms.Thu Thương
 • Mobile: 0909 056 492
 • E: kd9.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 056 492
 • Ms. Thúy Vân
 • Mobile: 0909 056 921
 • E: kd8.tienthanh@gmail.com
 • Zalo: 0909 056 921
HỆ THỐNG KHO TIẾN THÀNH